Cíle Jihlava vzdělává kulturou

Cíle z pohledu dětí a žáků:
•    Na vlastní kůži: děti a žáci se učí a poznávají svět různými způsoby s využitím vizuálních, auditivních nebo kinestetických prostředků, v procesu učení uplatňují emocionální a sociální vnímání
•    Má to smysl: děti a žáci si osvojují nástroje, prostředky a kompetence, díky kterým se stávají partnery v diskusi důležitých témat, ovlivňují své prostředí a přebírají za něj zodpovědnost a už v období školního vzdělávání jsou spolutvůrci světa


Cíle z pohledu kulturních aktérů:
•    Umí prezentovat program tak, aby škola identifikovala jeho kvalitu v záplavě dalších nabídek.
•    Umí vytvořit program, v němž maximálně využívá svých unikátních schopností, prostředků a know-how, a to takovým způsobem, jaký si sama škola nedokáže zajistit.
•    Má dostatečné pedagogické/lektorské zázemí a zkušenosti, aby mohl být škole partnerem ve vzdělávání.
•    Má vhodné časové, prostorové, finanční a personální podmínky pro vývoj a realizaci programů.


Cíle z pohledu učitelů a škol:
•    Zná nabídku kulturních organizací a dokáže vyhodnotit kvalitní program.
•    Vnímá přidanou hodnotu, kterou mu kulturně-vzdělávací program nabízí.
•    Formuluje vzdělávací požadavky na program, dokáže jej propojit s vlastním ŠVP.
•    Dokáže uzpůsobit výuku a rozvrh potřebám programu / vyčlení časové, finanční a personální kapacity  výuka mimo budovu školy je integrální součást vzdělávacího procesu.

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska