Cíle Jihlava vzdělává kulturou

Cíle z pohledu dětí a žáků:
•    Na vlastní kůži: děti a žáci se učí a poznávají svět různými způsoby s využitím vizuálních, auditivních nebo kinestetických prostředků, v procesu učení uplatňují emocionální a sociální vnímání
•    Má to smysl: děti a žáci si osvojují nástroje, prostředky a kompetence, díky kterým se stávají partnery v diskusi důležitých témat, ovlivňují své prostředí a přebírají za něj zodpovědnost a už v období školního vzdělávání jsou spolutvůrci světa


Cíle z pohledu kulturních aktérů:
•    Umí prezentovat program tak, aby škola identifikovala jeho kvalitu v záplavě dalších nabídek.
•    Umí vytvořit program, v němž maximálně využívá svých unikátních schopností, prostředků a know-how, a to takovým způsobem, jaký si sama škola nedokáže zajistit.
•    Má dostatečné pedagogické/lektorské zázemí a zkušenosti, aby mohl být škole partnerem ve vzdělávání.
•    Má vhodné časové, prostorové, finanční a personální podmínky pro vývoj a realizaci programů.


Cíle z pohledu učitelů a škol:
•    Zná nabídku kulturních organizací a dokáže vyhodnotit kvalitní program.
•    Vnímá přidanou hodnotu, kterou mu kulturně-vzdělávací program nabízí.
•    Formuluje vzdělávací požadavky na program, dokáže jej propojit s vlastním ŠVP.
•    Dokáže uzpůsobit výuku a rozvrh potřebám programu / vyčlení časové, finanční a personální kapacity  výuka mimo budovu školy je integrální součást vzdělávacího procesu.