Historie Jihlava vzdělává kulturou

Pilotní období v letech 2017 až 2019
Palčivá témata na pomezí kultury a vzdělávání pojmenovali kulturní aktéři v participativním procesu tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. V listopadu 2017 byl na tento podnět odstartován inkubátor Jihlava vzdělává kulturou, a to nejprve konferencí v DIODu, následovalo několik pracovních setkání mezi pedagogy, zástupci kulturních organizací a umělci, která ověřovala vhodnost, užitečnost a kvalitu vznikajících programů. Toto úvodní ověřování bylo uskutečněno díky podpoře města za koordinace KVAS o. s. Pro školní rok 2018/2019 bylo pro sedm podpořených kulturně vzdělávacích programů vyplaceno 445 000 Kč. Programy realizovali jihlavští kulturní aktéři: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti. Této nabídky inkubátoru JVK využilo více než tisíc žáků z čtyřiceti šesti tříd a patnácti škol. O projekty byl mezi školami velký zájem, některé instituce ještě nad rámec přidávaly další termíny.
Období v letech 2019 až 2020
Ve školním roce 2019/2020 bylo pro dalších sedm programů vyplaceno 300 000 Kč a vznikl nový vzdělávací dotační program, kam se některé programy ověřené v testovacím prostředí inkubátoru přesunuly.
Období v letech 2020 až 2022
V dotačním programu pro školní rok 2020/2021 bylo alokováno 500 000 Kč pro podporu projektů v oblasti Výukových aktivit a vzdělávacích programů.
Aktivity JVK jsou pro roky 2020-2022 finančně podpořeny také částkou 1.900.000 Kč z Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Formálním nositelem tohoto projektu Město, jako prostor pro kreativní učení je Kvas o. s. společně s projektovými partnery CDF/Doc.dream services s.r.o., Univerzitou Karlovou a platformou pro kreativní učení uMĚNÍM.Podpora z programu Active Citizens Fund umožňuje finančně posílit aktivity kulturních aktérů pro školy a díky zaměření na silné celospolečenské téma dále prokázat unikátní hodnotu kreativního učení.


 

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska