Historie Jihlava vzdělává kulturou

Pilotní období v letech 2017 až 2019
Palčivá témata na pomezí kultury a vzdělávání pojmenovali kulturní aktéři v participativním procesu tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. V listopadu 2017 byl na tento podnět odstartován inkubátor Jihlava vzdělává kulturou, a to nejprve konferencí v DIODu, následovalo několik pracovních setkání mezi pedagogy, zástupci kulturních organizací a umělci, která ověřovala vhodnost, užitečnost a kvalitu vznikajících programů. Toto úvodní ověřování bylo uskutečněno díky podpoře města za koordinace KVAS o. s. Pro školní rok 2018/2019 bylo pro sedm podpořených kulturně vzdělávacích programů vyplaceno 445 000 Kč. Programy realizovali jihlavští kulturní aktéři: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti. Této nabídky inkubátoru JVK využilo více než tisíc žáků z čtyřiceti šesti tříd a patnácti škol. O projekty byl mezi školami velký zájem, některé instituce ještě nad rámec přidávaly další termíny.
Období v letech 2019 až 2020
Ve školním roce 2019/2020 bylo pro dalších sedm programů vyplaceno 300 000 Kč a vznikl nový vzdělávací dotační program, kam se některé programy ověřené v testovacím prostředí inkubátoru přesunuly.
Období v letech 2020 až 2022
V dotačním programu pro školní rok 2020/2021 bylo alokováno 500 000 Kč pro podporu projektů v oblasti Výukových aktivit a vzdělávacích programů.
Aktivity JVK jsou pro roky 2020-2022 finančně podpořeny také částkou 1.900.000 Kč z Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Formálním nositelem tohoto projektu Město, jako prostor pro kreativní učení je Kvas o. s. společně s projektovými partnery CDF/Doc.dream services s.r.o., Univerzitou Karlovou a platformou pro kreativní učení uMĚNÍM.Podpora z programu Active Citizens Fund umožňuje finančně posílit aktivity kulturních aktérů pro školy a díky zaměření na silné celospolečenské téma dále prokázat unikátní hodnotu kreativního učení.