Archiv pilotního období Jihlava vzdělává kulturou 2017-2019

Myšlenka založení inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou vznikla při komunitním sestavování Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. V listopadu 2017 byla realizace odstartovaná inspirační konferencí v DIODu, následovalo několik pracovních setkání mezi pedagogy a zástupci kulturních organizací a umělci zaměřené na zkvalitnění programů. V květnu 2018 mělo veřejnou prezentaci sedm podpořených programů, které realizují jihlavští kulturní aktéři: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti. Celkem bylo rozděleno 445 000 Kč pro sedm kulturně vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2018/2019. Této nabídky inkubátoru JVK využilo více než tisíc žáků z čtyřiceti šesti tříd a patnácti škol.

Činnost Inkubátoru JVK byla v roce 2018 testovací a ověřovací. Díky této fázi mohli jednotliví aktéři vyhodnotit potenciál inkubátoru a diskutovat dlouhodobější vizi projektu, zvážit případné varianty vývoje a pojmenovat jejich přínosy, a to jak pro žáky, pedagogy a kulturní aktéry samotné, tak pro město, případně pro kraj a podnikatele.

Na státní úrovni v té době vzniká platforma pro kreativní učení uMĚNÍM. Jihlava vzdělává kulturou je součástí této platformy.

Záznam pilotního ověřování