Archiv pilotního období Jihlava vzdělává kulturou 2017-2019

Myšlenka založení inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou vznikla při komunitním sestavování Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. V listopadu 2017 byla realizace odstartovaná inspirační konferencí v DIODu, následovalo několik pracovních setkání mezi pedagogy a zástupci kulturních organizací a umělci zaměřené na zkvalitnění programů. V květnu 2018 mělo veřejnou prezentaci sedm podpořených programů, které realizují jihlavští kulturní aktéři: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti. Celkem bylo rozděleno 445 000 Kč pro sedm kulturně vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2018/2019. Této nabídky inkubátoru JVK využilo více než tisíc žáků z čtyřiceti šesti tříd a patnácti škol.

Činnost Inkubátoru JVK byla v roce 2018 testovací a ověřovací. Díky této fázi mohli jednotliví aktéři vyhodnotit potenciál inkubátoru a diskutovat dlouhodobější vizi projektu, zvážit případné varianty vývoje a pojmenovat jejich přínosy, a to jak pro žáky, pedagogy a kulturní aktéry samotné, tak pro město, případně pro kraj a podnikatele.

Na státní úrovni v té době vzniká platforma pro kreativní učení uMĚNÍM. Jihlava vzdělává kulturou je součástí této platformy.

Záznam pilotního ověřování

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska