Archiv Jihlava vzdělává kulturou 2018

Myšlenka založení inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou vznikla při komunitním sestavování Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. V listopadu 2017 byla realizace odstartovaná inspirační konferencí v DIODu, následovalo několik pracovních setkání mezi pedagogy a zástupci kulturních organizací a umělci zaměřené na zkvalitnění programů. V květnu 2018 mělo veřejnou prezentaci sedm podpořených programů, které realizují jihlavští kulturní aktéři: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti. Celkem bylo rozděleno 445 000 Kč pro sedm kulturně vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2018/2019.

Činnost Inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou byla v roce 2018 testovací a ověřovací. Díky této fázi mohli jednotliví aktéři vyhodnotit potenciál inkubátoru a diskutovat dlouhodobější vizi projektu, zvážit případné varianty vývoje a pojmenovat jejich přínosy, a to jak pro žáky, pedagogy a kulturní aktéry samotné, tak pro město, případně pro kraj a podnikatele.

Na státní úrovni v té době vzniká platforma pro kreativní učení uMĚNÍM. Jihlava vzdělává kulturou je součástí této platformy.

Zveme Vás na závěrečnou prezentaci - Jihlava vzdělává kulturou 2018

Horácké divadlo Jihlava 9. 5. 2018


15:00 – Prezentace: Od listopadu 2017 připravují zástupci kulturních organizací společně s učiteli vzdělávací programy přesně pro potřeby škol: Přijďte si vybrat!


16:30 – Kavárna: devět kulturních aktérů v jedné kavárně připraveno s učiteli neformálně diskutovat o své nabídce vzdělávacích programů: Přijměte místo!

Centrum dokumentárního filmu
Cílová skupina: 9. ročník ZŠ...

05.04.2018

Třetí pracovní setkání inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou, která proběhla 26. 3. 2018 v prostorách Oblastní galerii Vysočina, jsme věnovali především zpětné vazbě. S kulturními aktéry jsme různými způsoby evaluovali samotný Inkubátor. Zvolili jsme metody, které mohou lektoři z kulturních organizací použít do svých vzdělávacích programů. Rozebírali jsme výhody a nevýhody jednotlivých evaluačních technik a jejich varianty a možnosti.Během workshopu jsme také konzultovali s ma...

12.03.2018

Těším mě, že v Jihlavě existuje tolik kulturních organizací, ve kterých pracují lidé plni nápadů a energie. Ve čtvrtek 8. 3. jsme se znovu setkali ve velice tvůrčím a vstřícném procesu přípravy vzdělávacích programů, které tyto organizace připravují pro školy. Přestože to bylo velice náročné a intenzivní setkání, všichni zde vydrželi v ohromném nasazení a soustředění. Během této práce v Inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou se stále více potvrzuje, že Jihlava má v kulturních o...

14.02.2018

S učiteli a s kulturními organizacemi jsme se 31. ledna setkali na první pracovní schůzce zaměřené na vzdělávací cíle. S lektorkou Andreou Vedralovou https://www.skolamujprojekt.cz/ jsme se snažili realisticky definovat dopady vzdělávacích programů z hlediska žáků. V průběhu workshopu jsme si uvědomili, že se jedná o opravdu složitý úkol. Většina z nás intuitivně chápe důležitost a smysl vzdělávání skrze kulturu, ale pojmenovat objektivně vzdělávací cíle, jejich dop...

Please reload

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska