Jihlava mi není fu©k!

Projekt Město jako prostor pro kreativní učení propojuje školy a tvůrčí profesionály tak, aby ve společné spolupráci dětí a umělců vznikaly autentické výpovědi zaměřené na aktuální dění ve městě Jihlava. Věříme, že se děti a mladí lidé dokážou odpovědně vyjadřovat k současným problémům společnosti, že jsou důležitými partnery v diskusi, a to za předpokladu, že je jim věnována metodická podpora a důvěra. Projekt využívá kreativní učení k rozvoji akčních kompetencí žáků a k podpoře jejich sebepojetí jako “někoho, kdo dokáže iniciovat změnu” ve veřejné sféře.

Město jako prostor pro kreativní učení je dvouletý projekt zaměřený na žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí (09/2020-06/2022). Na několika školách současně poběží programy zaměřené na aktivní občanství v nejrůznějších oblastech: ekologie, demokracie, národnostní menšiny, veřejný prostor apod. Díky spolupráci s umělci a jihlavskými osobnostmi z řad aktivních občanů vzniknou na tato témata profesionální výstupy jako například výstava, video, komiks, divadelní představení. Všem třídním projektům, potažmo školám, zapojeným do projektu bude zajištěna publicita, a to díky žákovské online televizi, společné profesionální výstavě a dětské Pecha Kucha. Žáci tak budou mít možnost oslovit nejen své spolužáky a rodiče, ale širokou veřejnost.

Učitelé a ředitelé, kteří mají chuť zapojit svoji třídu do projektu se mohou registrovat zde. Projekt mohou využít učitelé z Jihlavy a okolí především v mediální, občanské a výtvarné výchově, některé z programů zabrousí do ekologických témat, lokální historie, finanční gramotnosti a práce s jazykem, neméně důležitý bude také rozvoj kritického myšlení, spolupráce, vnitřní motivace, odpovědnost, schopnost argumentovat a tolerovat ostatní.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt je součástí platformy Jihlava vzdělává kulturou a spolufinancuje ho Statutární město Jihlava.

ACF_logolink_neg_MESTO.png