Kritéria kvality Jihlava vzdělává kulturou

JVK podporuje projekty, programy a aktivity, které naplňují tyto kritéria kvality:
Porozumění pro danou cílovou skupinu a její aktivní zapojení
pracuje s vnitřní motivací účastníků / používá vhodné komunikační prostředky pro danou cílovou skupinu / zohledňuje různé potřeby cílové skupiny / účastníci jsou spolutvůrci, spolurozhodují, nejsou jen diváky
Důraz na řešení
jednotlivé projekty, programy a aktivity JVK mají jasně specifikovaný cíl, způsob jeho dosažení a evaluaci cílů. Tyto cíle odpovídají povaze jednotlivých projektů a potřebám dané cílové skupiny
Smysluplné a praktické využití prostředků z kulturní sféry
prostředky kulturní sféry je myšleno: specifické prostředí, osobnost, exponát, technologie, techniky, nebo metody, principy a způsob tvůrčí práce.

 

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska