Moje škola / můj prostor - pilotní program Jihlava vzdělává kulturou

Program probíhal ve školách, v místech, která žáci velice dobře znají, tráví v něm hodně času, a proto by je tyto prostory měly pozitivně ovlivňovat. Žáci pod vedením architektky řešili zcela praktické úkoly, jako práce s plány a půdorysy, různé druhy měření, řešení prostorových vztahů a souvislostí, formulování vlastních názorů. Program otevíral téma vztahu ke svému místu, domovu, městu. Výchova studentů k pochopení architektury a vystavěnému prostředí by měla být nedílnou součástí vzdělávání, je důležitá pro kulturní úroveň celé společnosti.
Realizátor: UNArchitekti
Škola ve videu: ZŠ Dobronín