Náš street art - pilotní program Jihlava vzdělává kulturou

Celoroční program, kde si žáci vyzkoušeli přípravu vlastního streetartového projektu od návrhu, plánování, přes legislativu, zajištění propagace, převzetí zodpovědnosti za rozpočet, dokumentaci až po jeho vlastní realizaci. Program byl zaměřen na spolupráci ve třídní skupině, ale i na komunikaci s osobami mimo školní prostředí: s umělcem, s novináři, s policií a s úřady. Efektivní zapojení žáků a návaznost na další vyučovací předměty představovalo rozmanitost programu.
Realizátor: Oblastní galerie Vysočiny
Pilotní škola: ZŠ Kollárova