Kdo jsme

Jihlava vzdělává kulturou (dále jen JVK) je neformální platforma pro spolupráci mezi kulturními aktéry, školami a školskými zařízeními (dále jen školy) a samosprávou města na rozvoji vzdělávání ve městě. Aktivity JVK probíhají pod záštitou Magistrátu města Jihlavy.

Tým JVK

Co děláme

JVK se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích aktivit s důrazem na kreativní učení. Usilujeme o to, aby školy využívaly spolupráci s kulturními organizacemi a umělci jako standardní součást výuky k naplňování svých vzdělávacích cílů. Jedná se o soubor systémových opatření a nástrojů mezi něž patří např. metodická, organizační i finanční podpora. Především však zavádění kritérií kvality vzdělávacích programů, která doposud v celorepublikovém kontextu chybí.  Primární cílovou skupinou JVK jsou děti MŠ, žáci ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí, aktivity JVK ale nejsou omezeny pouze na oblast formálního vzdělávání ve školách, ale také na oblast neformálního vzdělávání (např. sdružení dětí a mládeže a další nestátní organizace, organizace pro zájmové vzdělávání apod.).

Inkubátor JVK

Inkubátor je od počátku JVK zásadním nástrojem pro rozvoj platformy. Díky inkubátoru lze neustále ověřovat nové možnosti kreativního učení a stimulovat sebevzdělání zapojených aktérů.

Grantová výzva 

Grantová výzva je určena na podporu výukových aktivit a vzdělávacích programů s jasným vzdělávacím dopadem, které se soustředí na zkvalitnění a zatraktivnění výuky na školách, testují nové metodické postupy, soustředí se na jejich ověřování a evaluaci a reagují na potřeby škol. Vítané jsou vzdělávací programy, které přináší do školního prostředí unikátní hodnotu – specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, know-how, specifické postupy z nejrůznějších oblastí např. umění, vědy, ekologie, byznysu, komunity apod.

Jihlava mi není fu©k!

Projekt Město, jako prostor pro kreativní učení umožňuje finančně posílit v letech 2020-2022 vzdělávací aktivity kulturních aktérů zaměřené především na spolupráci s žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě.
Projekt využívá kreativní učení k rozvoji akčních kompetencí žáků a k podpoře jejich sebepojetí jako “někoho, kdo dokáže iniciovat změnu”

více o projektu zde

Činnost platformy Jihlava vzdělává kulturou je naplňována skrze tyto čtyři oblasti:

  • Kontinuální koordinace všech tří stran: JVK buduje důvěru mezi všemi aktéry, stimuluje rozvoj nových forem vzdělávání a jejich aplikaci do školního prostředí s jasným zřetelem na potřeby všech aktérů (tady bych napsala ještě jednou, kdo jsou ty 3 strany). (kulturních aktérů, škol a samosprávy)

  • Kvalita kulturně-vzdělávacích programů: JVK nastavuje a ověřuje kritéria kvality kulturně-vzdělávacích programů, vyhodnocuje jejich přínos pro vzdělávání a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století.

  • Dlouhodobost a vytváření podmínek: JVK vyhodnocuje dosažení vytyčených cílů a neustále reviduje svou činnost dle aktuálních potřeb všech aktérů. JVK usiluje o rozvoj a sebevzdělání zapojených aktérů. JVK aktivně vyhledává a využívá různé nástroje finanční podpory na úrovni města, kraje, státu a NNO.
  • Popularizace a síťování: tématem kreativního učení JVK propojuje různé cílové skupiny z kultury, školství, politiky, firemní sféry apod. a udržuje se všemi skupinami otevřené vztahy, popularizuje hodnotu kreativního učení s ohledem na mezinárodní kontext.

Učitelé a ředitelé, kteří mají chuť zapojit svoji třídu do programů JVK se mohou registrovat zde.

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska