Kdo jsme

Jihlava vzdělává kulturou (dále jen JVK) je neformální platforma pro spolupráci mezi kulturními aktéry, školami a školskými zařízeními (dále jen školy) a samosprávou města na rozvoji vzdělávání ve městě. Aktivity JVK probíhají pod záštitou Magistrátu města Jihlavy.

Tým JVK

Co děláme

JVK se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích aktivit s důrazem na kreativní učení. Usilujeme o to, aby školy využívaly spolupráci s kulturními organizacemi a umělci jako standardní součást výuky k naplňování svých vzdělávacích cílů. Jedná se o soubor systémových opatření a nástrojů mezi něž patří např. metodická, organizační i finanční podpora. Především však zavádění kritérií kvality vzdělávacích programů, která doposud v celorepublikovém kontextu chybí.  Primární cílovou skupinou JVK jsou děti MŠ, žáci ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí, aktivity JVK ale nejsou omezeny pouze na oblast formálního vzdělávání ve školách, ale také na oblast neformálního vzdělávání (např. sdružení dětí a mládeže a další nestátní organizace, organizace pro zájmové vzdělávání apod.).

Inkubátor JVK

Inkubátor je od počátku JVK zásadním nástrojem pro rozvoj platformy. Díky inkubátoru lze neustále ověřovat nové možnosti kreativního učení a stimulovat sebevzdělání zapojených aktérů.

IMG_9405.jpg

Grantová výzva 

Grantová výzva je určena na podporu výukových aktivit a vzdělávacích programů s jasným vzdělávacím dopadem, které se soustředí na zkvalitnění a zatraktivnění výuky na školách, testují nové metodické postupy, soustředí se na jejich ověřování a evaluaci a reagují na potřeby škol. Vítané jsou vzdělávací programy, které přináší do školního prostředí unikátní hodnotu – specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, know-how, specifické postupy z nejrůznějších oblastí např. umění, vědy, ekologie, byznysu, komunity apod.

Jihlava mi není fu©k!

Projekt Město, jako prostor pro kreativní učení umožňuje finančně posílit v letech 2020-2022 vzdělávací aktivity kulturních aktérů zaměřené především na spolupráci s žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě.
Projekt využívá kreativní učení k rozvoji akčních kompetencí žáků a k podpoře jejich sebepojetí jako “někoho, kdo dokáže iniciovat změnu”

více o projektu zde

prior_kampan_jihlava_fuk.jpg

Činnost platformy Jihlava vzdělává kulturou je naplňována skrze tyto čtyři oblasti:

  • Kontinuální koordinace všech tří stran: JVK buduje důvěru mezi všemi aktéry, stimuluje rozvoj nových forem vzdělávání a jejich aplikaci do školního prostředí s jasným zřetelem na potřeby všech aktérů (tady bych napsala ještě jednou, kdo jsou ty 3 strany). (kulturních aktérů, škol a samosprávy)

  • Kvalita kulturně-vzdělávacích programů: JVK nastavuje a ověřuje kritéria kvality kulturně-vzdělávacích programů, vyhodnocuje jejich přínos pro vzdělávání a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století.

  • Dlouhodobost a vytváření podmínek: JVK vyhodnocuje dosažení vytyčených cílů a neustále reviduje svou činnost dle aktuálních potřeb všech aktérů. JVK usiluje o rozvoj a sebevzdělání zapojených aktérů. JVK aktivně vyhledává a využívá různé nástroje finanční podpory na úrovni města, kraje, státu a NNO.
  • Popularizace a síťování: tématem kreativního učení JVK propojuje různé cílové skupiny z kultury, školství, politiky, firemní sféry apod. a udržuje se všemi skupinami otevřené vztahy, popularizuje hodnotu kreativního učení s ohledem na mezinárodní kontext.

Učitelé a ředitelé, kteří mají chuť zapojit svoji třídu do programů JVK se mohou registrovat zde.