Poznáváme sebe i svět filmem - pilotní program Jihlava vzdělává kulturou

Teoreticko-praktický workshop, kde žáci s pomocí profesionálů zaznamenávali třemi různými tvůrčími přístupy pohled na školní akci. Cílem programu nebyly pouze výsledné filmy, ale různé pohledy na audiovizuální obsah například odkrývání různých způsobů manipulace obrazem, ale také posílení měkkých dovedností jako např.: kritického myšlení, komunikace, kooperace, vyjednávání, sběr informací, objektivita, formulace a prezentace názoru, dlouhodobé i krátkodobé plánování, sebereflexe, vědomé vzdělávání...
Realizátor: Centrum dokumentárního filmu
Pilotní škola: ZŠ Otokara Březiny