Pro školy

V Jihlava vzdělává kulturou vytváří partnerství mezi kulturními aktéry a pedagogy základních a středních škol z Jihlavy a okolí. Podporujeme vznik kulturně-vzdělávacích programů, organizujeme pracovní setkání a konference. Považujeme za podstatné, aby se samotní učitelé zapojovali do vývoje programů, nebo realizátorům poskytovali zpětnou vazbu na ně. Usilujeme o to, aby kulturně-vzdělávací programy nabízené školám skrze Jihlava vzdělává kulturou dosahovaly kvality v těchto třech oblastech:

Program žáky baví:

Žáci jsou během programu aktivní a bez problémů se zapojují. Žáci považují nabyté zkušenosti a informace za smysluplné. Žáci jsou schopni pojmenovat, co se naučili, co jim strávený čas na programu přinesl, jaké získali informace a kompetence. V ideálním případě může program probudit u žáků zájem zjišťovat dál.

Učitelé považují program za vzdělávání:

Program zprostředkuje žákům znalosti obsažené v RVP a rozvíjí jejich klíčové kompetence adekvátně vzhledem k časovému rozsahu programu.

Program smysluplně a prakticky využívá unikátních prostředků z kulturní sféry:

Hodnotou programu je specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, které by ve škole nebylo možné zajistit, nebo způsob práce, který běžně žáci ve školním prostředí nezažijí. Tato hodnota je smysluplně využita v programu.

 

 

Jestliže uvažujete o realizaci programu Jihlava vzdělává kulturou ve své třídě a škole, nebo chcete získávat informace o nových kultrurně-vzdělávacích programech, přihlašte se k odběru informací pro učitele: