Panelisté konference Jihlava vzdělává kulturou 2017

Sladovna Písek o. p. s. - Tereza Dobiášová

Na konferenci by vždy měli přijet odborníci a když ne z New Yorku tak aspoň z Vídně a když ne z Vídně tak aspoň z Písku! Každopádně to, co bude fungovat v Jihlavě, nám spíše poradí v Písku než v New Yorku. Důkazem jsou následující dvě čísla: město Písek má přibližně 30 tisíc obyvatel a roční návštěvnost tamní galerie činí 50 tisíc lidí!

S Terezou Dobiášovou, ředitelkou Sladovny, se ale nebudeme bavit o rekordech, ale o konceptu „Galerie hrou“. Asi už vnímáte odkaz J. A. Komenského „škola hrou“. Galerie totiž nabízí interaktivní expozice, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Součástí výstav jsou také lektorské programy, kde se interakce a hra stávají hlavním nástrojem učení.

http://www.sladovna.cz/

https://www.facebook.com/sladovna/

Projekt škola tančí - Marie Kinsky, Markéta Kafková

A tak jako v Jihlavě nemáme jen Prior, ve Žďáře nad Sázavou nemají „jen“ Santiniho Zelenou horu. Hned vedle tohoto poutního kostela stojí zámecký a klášterní komplex, kam doporučujeme zajet mimo jiné do Muzea nové generace nebo na taneční festival KoresponDance!

Marie Kinský a markéta Kafková nám přijedou představit unikátní metodiku projektu „Škola tančí“, který využívá „tělo v pohybu“ jako prostředek poznávání a vzdělávání. Ve škole díky spolupráci pedagoga a tanečního lektora dochází k propojení učební látky a pohybové tvorby. Děti tak poznávají učivo z matematiky, fyziky nebo gramatiky prostřednictvím pohybu a vlastní kreativity, čímž se od prostého memorování dostávají k úplně jiné rovině vnímání látky, mají příležitost propojit si ji se zážitkem a najít si k ní vlastní cestu.

http://www.se-s-ta.cz/

https://www.facebook.com/sesta.tanec/

Projekt Mini-Plzeň - Lenka Hubáčková

Plzeň je samozřejmě o malinko větší než Jihlava, proto se podíváme na její zmenšenou verzi. Ředitelka projetku „Mini-Plzeň“ Lenka Hubáčková nám představí zkušenost ze tří týdnů, kdy v Plzni probíhalo „město dětí“. Děti zde mohly vyrábět, prodávat, nakupovat, úředničit, vařit, psát, tančit, odpočívat nebo umělecky tvořit. Mohly se stát radním nebo starostou, pokud je ostatní zvolily. V mini-městě byl městský úřad, univerzita, úřad práce, banka, řemeslné dílny, restaurace či kino. O svém městě děti informovaly skrze vlastní televizi a další média. Za svou práci nebo studium děti dostávaly speciální peníze, s nimiž mohly hospodařit. Tento model mini-města vznikl už v roce 1979 v Mnichově. Od té doby se stal Mini-Mnichov vzorem pro více než 200 podobných projektů v různých zemích světa.

https://www.facebook.com/MiniPlzen/

http://www.miniplzen.eu/

http://noviny.miniplzen.eu/

Program Slyšet jinak - Ivo Medek

představí program, který již 15 let zkoumá možnosti hudební improvizace pro rozvoj kreativity.

http://www.slysetjinak.upol.cz/

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání - Katarina Kalivodová

Katarina Kalivodová ze „Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání“ přijede sice z velké Prahy, ale prezentovat bude program „Kreativní partnerství“, který funguje kromě Prahy také v regionech po celé republice. S tímto programem už má zkušenost skoro stovka učitelů základních i středních škol napříč vzdělávacím kurikulem. V projektu jsou zapojeni umělci z nejrůznějších tradičních, ale i zcela současných výtvarných, tanečních, hudebních, divadelních a multimediálních oblastí. Program Kreativní partnerství (Creative Partnerships) vznikl v Anglii v roce 2002, kde pracoval s více než 1 milionem dětí a více než 90 000 pedagogy při realizaci 8 000 projektů. V současné době je adaptován a implementován v dalších evropských zemích. Aktuálně program monitoruje Univerzita Palackého v Olomouci a zjišťuje dopady na zlepšení připravenosti žáků na život po ukončení vzdělávání a zlepšení studijních výsledků žáků. Mimo jiné se program zaměřuje na inkluzi.

http://www.crea-edu.cz/

Centrum současného umění DOX - Jiří Raiterman

ředstaví vzdělávací programy k výstavám současného umění zaměřené na mediální a multikulturní výchovu

https://www.facebook.com/DOXPrague/

http://www.dox.cz/cs/

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square