První pracovní schůzka Jihlava vzdělává kulturou

S učiteli a s kulturními organizacemi jsme se 31. ledna setkali na první pracovní schůzce zaměřené na vzdělávací cíle. S lektorkou Andreou Vedralovou https://www.skolamujprojekt.cz/ jsme se snažili realisticky definovat dopady vzdělávacích programů z hlediska žáků. V průběhu workshopu jsme si uvědomili, že se jedná o opravdu složitý úkol. Většina z nás intuitivně chápe důležitost a smysl vzdělávání skrze kulturu, ale pojmenovat objektivně vzdělávací cíle, jejich dopady a následně je vyhodnotit přináší spoustu metodické práce. I přes tyto drobné peripetie nás opravdu těší, že žijeme ve městě, ve kterém je tolik schopných lidí zapálených pro toto téma. JIHLAVA VZDĚLÁVÁ KULTUROU! V příštím roce proto doufáme, že žáci ze ZŠ Kollárova vyrazí díky programům Centra dokumentárního filmu na exkurze s kamerou a mikrofonem, žáci ze SCIO školy a ze ZŠ Seifertova vytvoří představení v DIODu na šálách na vybrané historické nebo vědecké téma. Další zajímavé vzdělávací programy také připravují Horácké divadlo, Dům Gustava Mahlera, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti.

Morální podporu svou přítomností na setkání projevili také zástupkyně z jihlavského magistrátu manažerka strategie kultury a cestovního ruchu Ivana Jelínková a ředitel Vysočina Education Roman Křivánek. Děkujeme také Muzeu za poskytnutí nádherných prostor pro setkání.

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square