Třetí pracovní schůzka Jihlava vzdělává kulturou

Třetí pracovní setkání inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou, která proběhla 26. 3. 2018 v prostorách Oblastní galerii Vysočina, jsme věnovali především zpětné vazbě. S kulturními aktéry jsme různými způsoby evaluovali samotný Inkubátor. Zvolili jsme metody, které mohou lektoři z kulturních organizací použít do svých vzdělávacích programů. Rozebírali jsme výhody a nevýhody jednotlivých evaluačních technik a jejich varianty a možnosti.Během workshopu jsme také konzultovali s manažerkou strategie kultury a cestovního ruchu Ivanou Jelínkovou problematiku rozpočtů k plánované grantové žádosti.Všechny kulturní organizace zde především představily ostatním kolegům svůj vzdělávací program. Tento trenažér posloužil jako příprava na závěrečnou veřejnou prezentaci, která proběhne v Horáckém divadle Jihlava 9. 5. 2018 od 15 hodin.

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska