Setkání s řediteli MŠ a ZŠ v Jihlavě


foto Jakub Koumar

Ve středu 20. 3. proběhlo na Magistrátu města Jihlavy setkání ředitelů z místních mateřských a základních škol s kulturními aktéry projektu Jihlava vzdělává kulturou. Prioritou projektu Jihlava vzdělává kulturou je vzájemný dialog se školami. Díky komunikaci mezi vzdělavateli a kulturními aktéry mohou být programy nabízené do škol kvalitní a smysluplné.

Mimo jiné nás zajímalo, jaká kritéria jsou pro ředitele relevantní při výběru vzdělávacího programu mimo budovu školy. Doptávali jsme se nakolik se ředitelé rozhodují podle ceny programu, doporučení kolegy, souvislosti s výukou a návaznosti na školní vzdělávací program, nakolik zvažují komplikace při zařazení programu do rozvrhu a pravděpodobnost, že program ocení žáci.

Prakticky všichni ředitelé se shodli na tom, že jsou zahlceni nabídkami externích vzdělávacích programů a jen těžko se v nich orientují – ocenili by určitou značku, která by jim garantovala kvalitu nabízených programů.

Jihlava vzdělává kulturou aktuálně zvažuje možnost zpracovat komplexní přehled kulturně-vzdělávacích programů pro školy v rámci regionu. Webová, případně i tištěná varianta nabídky ji může zpřehlednit a pomoci pedagogům v orientaci. V případě webové verze bychom mohli pracovat s hodnocením programů a značkou kvality. S tím také souvisí naše hledání odpovědi na otázku: Co musí splňovat kvalitní vzdělávací program a jakým způsobem jsme tyto kvality schopni vyhodnotit.

Během tohoto setkání s řediteli jsme také ověřovali, zda vzájemnému porozumění mezi pedagogy a kulturními aktéry nebrání jazyk, který obě odvětví – pedagogická a umělecká, používají. Ředitelé podrobili kritickému oku textovou nabídku konkrétních vzdělávacích programů od každého zástupce z kulturní organizace. Je naprosto logické, že zde nesmí chybět jasné praktické informace o čase, ceně, místě konání, věku a velikosti cílové skupiny. Ředitelé jasně identifikovali formulace, které odkazovaly na souvislosti vzdělávacího programu s výukou. Poměrně složitější je skrze text komunikovat komplexněji pojaté programy, které spojují i několik témat z RVP a používají nástroje umělecké praxe, jež nejsou zcela běžné. Lepší obrázek o vzdělávacích programech si mohli ředitelé vytvořit díky osobním prezentacím jednotlivých kulturních aktérů: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Horácké divadlo, Dům Gustava Mahlera, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square