Výzva k předkládání nabídek kulturně vzdělávacích programů pro školní rok 2019/2020


Výzva je součástí projektu Jihlava vzdělává kulturou. Předkladateli programů mohou být fyzické a právnické osoby například z řad umělců nebo kulturních institucí z celé České republiky (mimojihlavští předkladatelé musí při realizaci programu spolupracovat s kulturní institucí nebo aktivním umělcem z Jihlavy). Konečnými uživateli aktivit jsou děti z mateřských, základních a středních škol v ORP Jihlava.

V odpovědi na tuto výzvu mají být předkládány nabídky na realizaci kulturně vzdělávacích programů, které přináší do školního prostředí unikátní hodnotu – specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, umělecký proces, postupy a know-how z oblasti kultury a umění. Vítané jsou kulturně vzdělávací programy, které testují nové metodické postupy, soustředí se na jejich ověřování a evaluaci a reagují na potřeby škol.

Termín doručení nabídek je do 31. 5. 2019 do 14:00 hodin.

Více informací najdete ve výzvě inkubátor 2019/2020.

https://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1034/p1=103733

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska