Pracovní setkání: Kulturní organizace a mladé publikum – tisková zpráva

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 v odpoledních hodinách proběhlo v prostorách Horáckého divadla Jihlava pracovní setkání s názvem Kulturní organizace a mladé publikum: jak budovat užší vztah skrze kvalitní vzdělávací programy kulturních institucí. Kulturní aktéři z Jihlavy ale i dalších měst kraje Vysočina, učitelé ze čtrnácti škol Jihlavy a blízkého okolí projevili zájem ke spolupráci. Přítomni byli také zástupci Statutárního města Jihlava a Kraje Vysočina.

Setkání mělo několik rovin. Pilotní ročník Jihlava vzdělává kulturou vyhodnotila jeho koordinátorka Zuzana Demlová. Představila vývoj projektu a reflektovala kvalitu sedmi pilotních umělecko-vzdělávacích programů, které proběhly na školách v roce 2018/2019. Tyto programy, ale také nové pro další školní rok prezentovali samotní kulturní aktéři. Představili se DIOD S novým cirkusem za poznáním, Oblastní galerie Vysočiny Náš street art, Městská knihovna Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava / Horácké divadlo Jihlava Tři v jednom, Dům Gustava Mahlera Svět je velký orchestr, Centrum dokumentárního filmu Krajinou zvuku, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA Škola tančí, VERBARIUM Příběhy. Z kraje Vysočina představili svou vzdělávací nabídku Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Horácká galerie z Nového Města na Moravě, Krajská knihovna Vysočiny z Havlíčkova Brodu a galerie 8smička z Humpolce.

Odvážně, s humorem a skvělými nápady se po prezentacích všichni zapojili do workshopu. Kulturní aktéři spolu s učiteli a dalšími účastníky setkání připravili koncepty vzdělávacích programů zacílené na středoškoláky. Hodnotiteli těchto návrhů na umělecko-vzdělávací program byla porota čtyř mladých studentů, kteří se svého úkolu zhostili velice autenticky. Účastníky workshopu konfrontace s teenagery natolik zaujala, že si vyžádali také nápad na ideální umělecko-vzdělávací program od studentů samotných.

Setkání uzavřela panelová diskuse, které se zúčastnili za město Jihlava primátorka Karolína Koubová, radní pro kulturu Silvie Čermáková a uvolněný radní pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí Dan Škarka, za Kraj Vysočina se omluvila náměstkyně hejtmana Jana Ficherová a radní Jana Fialová, přítomen byl vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ladislav Seidl. Za platformu pro kreativní učení uMĚNÍM přijala pozvání její ředitelka Marianne Sršňová, která pozvala zástupce města na mezinárodní konferenci Kreativní města vzdělávají uměním. Z jejích slov vyplynulo, že Jihlava je jedním z mála míst v republice, kde se systematicky tímto tématem zabýváme, a proto budou naše zkušenosti z projektu Jihlava vzdělává kulturou vhodným kandidátek ke sdílení dobré praxe s dalšími evropskými městy.

Během setkání také Jakub Deml, krajský koordinátor Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury, představil, že i na krajské úrovni krystalizuje jedno z témat strategie vzdělávání pro kreativitu. V rámci této strategie by měl na ministerstvu vzniknout nový program podpory kulturních aktivit s přesahem do podnikání ale i vzdělávání.

Projekt Jihlava vzdělává kulturou tímto pracovním setkáním vyslala další signál zainteresovaným organizacím, školám ale i jednotlivcům, že chce být otevřenou platformou pro další názory, připomínky a podněty, že chce reagovat na stále nové situace a potřeby škol a kulturních aktérů.

Děkujeme Horáckému divadlu Jihlava za poskytnutí prostor pro setkání!

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square