Jihlava vzdělává kulturou na konferenci Kreativní města vzdělávají uměním

25. září 2019 na Staroměstské radnici v Praze proběhla mezinárodní konference Kreativní města vzdělávají uměním. Konference se snažila upozornit na to, že kreativní učení je zásadní nástroj, jež slouží k složité proměně vzdělávacího systému. Ten musí aktuálně reagovat na dynamické společenské a technologickéh proměny a výzvy 21. století. Je potěšující, že město Jihlava zde mohlo hrdě vystupovat se svým projektem Jihlava vzdělává kulturou, jako v českém kontextu ojedinělým příkladem systémové změny. Na druhou stranu, díky mezinárodnímu srovnání vidíme, že z debaty o rozvoji a směřování českého vzdělávání, je často umění a kultura naprosto vyloučena. Umělecko-vzdělávací projekty se často pouze gerilově snaží infiltrovat mezi programovou nabídku větších kulturních institucí a prakticky pro ně neexistuje podpora na individuální, městské, krajské ani státní úrovni. Natož abychom se mohli od problematiky přežití posunout k debatě o kvalitě, cílech a dopadech kreativního učení. Díky této konferenci jsme snad ušli několik kroků dále na cestě k větší odbornosti a závažnosti tohoto tématu.

V úvodních panelech byly představeny zahraniční příklady měst, které systematicky a dlouhodobě pracují s kreativním učením a považují umění ve vzdělávání za zásadní součást výuky na školách. Marjo Kyllönen – vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání v Helsinkách, představila koncept města, jako zásadního místa pro učení. Pokládala si základní otázky o budoucnosti škol a jejich nutné proměny. Peggy Brandon – ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca z Amsterdamu, hovořila o nutnosti zapojení všech dětí bez rozdílu do kulturního života ve městě, zmiňovala mravenčí práci své organizace, která propojuje školy a kulturní organizace. Diane Hebb – ředitelka pro oblast zapojování umění do života společnosti z Arts Council Wales, prezentovala aktuální systémovou změnu vzdělávání v celé oblasti Walesu, jejíž podstatnou součástí je kreativní učení.

Na konferenci si bylo možné osobně vyzkoušet nejnovější metody kreativní výuky během zážitkových workshopů a dílen, které zajistili partneři a členové Platformy pro kreativní učení uMĚNÍM – Centrum současného umění DOX, Institut moderní hudby, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, UUUL – dětské muuuzeum, Sladovna Písek a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Odpolední kulaté stoly reflektovaly několik témat: Jak rozvíjet kreativní vzdělávání v Praze, velkých městech a v krajích? / Zkušenosti obcí s kreativním vzdělávání – příklad Zákolan / Vzdělávání v 21. století – k čemu má sloužit vzdělávání? / Proč je kreativní vzdělávání důležité pro podnikatelský sektor? Proč potřebuje byznys kreativní města, které rozvíjí kreativitu dětí? / Kvalita programů kreativního vzdělávání – kde se můžou kulturní organizace ve svých aktivitách posouvat a jaké kritéria musí splňovat kvalitní vzdělávací programy kulturních organizací?

Jeden z kulatých stolů byl věnován projektu Jihlava vzdělává kulturou – inspirace a diskuse o nastavování modelu kreativního vzdělávání uměním v českých městech. S účastníky z nejrůznějších koutů republiky jsme diskutovali témata: Jak propojit zájmy města (zřizovatele škol), škol a kulturních organizací? Co spolupráce vyžaduje od zúčastněných stran a proč „jen peníze“ k úspěchu nestačí? Je jihlavská zkušenost přenositelná do dalších měst?

Konference se konala pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. radního hlavního města Prahy

Konferenci pořádaly: uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení Společnost pro kreativitu ve vzdělávání Institut umění – Divadelní ústav

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square