Výzva na projekty v oblasti výuky a vzdělávání pro období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

16.12.2019

  

 

 

Cílem programu je podpořit zkvalitnění výuky, podpořit efektivní zavádění inovací ve formálním vzdělávání a podpořit informovanost a odbornou debatu napříč širokým spektrem společnosti.


Žadatel může na každý okruh podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace. Žádosti lze podávat od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020 do 12.00 hodin.

 

Oblasti vyhlášeného programu
- Okruh A
Výukové aktivity a vzdělávací programy v rámci formálního vzdělávání pro žáky základních škol, které mají sídlo na území města Jihlavy (dále projekt). Projekt je určen na podporu výukových aktivit a vzdělávacích programů s jasným vzdělávacím dopadem, které se soustředí na zkvalitnění a zatraktivnění výuky na školách, testují nové metodické postupy, soustředí se na jejich ověřování a evaluaci a reagují na potřeby škol. Vítané jsou vzdělávací programy, které přináší do školního prostředí unikátní hodnotu – specifické prostředí, osobnost, exponát, nebo vybavení, know-how, specifické postupy z nejrůznějších oblastí např. umění, vědy, ekologie, byznysu, komunity apod. Projekt může být realizován i mimo území města Jihlavy.


- Okruh B

Osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, konaných na území města Jihlavy (dále projekt).
Projekt je určen na podporu akcí, které zvyšují informovanost široké veřejnosti, aktivizují zájem společnosti o kvalitu škol, podporují regionální diskusi v rámci transformace českého školství v kontextu mezinárodního vývoje a dynamických proměn 21. stol. Projekt může být realizován pouze na území města Jihlavy.

 

 

 

Více informací najdete na stánkách města Jihlavy:

https://www.jihlava.cz/projekty-v-oblasti-vyuky-a-vzdelavani-pro-obdobi-1-9-2020-31-8-2021/d-536097/p1=134910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Posední zprávy
Please reload

Archiv
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska