Dílna Proč, co a jak reflektovat?


Praktickou dílnu na téma reflexe pro lektory, kulturní aktéry, umělce a pedagogy povede zkušená Jana Stejskalová 9. 9. 2020 v čase 8:30-16:00 (místo bude upřesněno). Workshop je díky podpoře statutárního města Jihlava zdarma. Zájemci o dílnu napište koordinátorce Jihlava vzdělává kulturou Zuzaně Demlové zuzrez@gmail.com

Na dílně budeme:

  • pátrat po smyslu reflexe

  • pojmenovávat podmínky potřebné pro reflektivní proces

  • hledat, kdy a co je užitečné reflektovat

  • prozkoumávat způsoby, jak můžeme reflexi provádět

skvělé, kdybyste dopředu dali vědět:

  • na jakou otázku/y si chci v rámci workshopu najít odpovědi?

  • kde chci poznatky o reflexi uplatňovat?

LEKTORKA: Jana StejskalováLektorka, mentorka, koordinátorka projektových aktivit v JOB ‒ spolku pro inovaceCelý svůj profesní život se věnuje pedagogice. Zprvu vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka PO, na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele. V průběhu ředitelské praxe započala svou lektorskou dráhu, lektorsky vedla programy pro koordinátory ŠVP, připravovala a realizovala projekty OPVK, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti. V současnosti působí jako koordinátorka projektových aktivit v JOB ‒ spolku pro inovace a jako garant, lektor a mentor v projektu "Otevíráme dveře reflektovaným praxím" na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square