Výzva inkubátoru Jihlava vzdělává kulturou


Díky podpoře Magistrátu města mohou v Jihlavě vznikat ve školním roce 2020-2021 nové inovativní vzdělávací projekty! Máte-li v šuplíku kulturně vzdělávací projekt, nabízíte-li unikátní hodnotu z oblasti kultury, kterou dokážete zprostředkovat skrze vzdělávací proces některé cílové skupině v Jihlavě, tak nezapomeňte na datum 30. 9. 2020. To je totiž nejzazší termín, do kdy se předkládají nabídky na tuto výzvu. Realizátoři mohou být jednotlivci i kulturní organizace a kulturní instituce z celé ČR. Aktivity realizované v rámci této výzvy musí být realizovány na území města Jihlavy. V platformě Jihlava vzdělává kulturou tímto rádi uvítáme nové kulturní aktéry a umělce.

Výzva ke stažení na webu města

Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska