Add Blog Writers

Adding writers is a great way to bring more fresh and diverse content to your blog.Whether you’re running a small business or a large magazine publication, add multiple writers to grow your content and keep it fresh and diversified.


You know what they say, content is king so bringing more contributing voices to the topic at hand is an effective way of turning your blog into a thriving online community.

You can turn any existing member into a writer for your blog and manage them. Writers can create new posts and manage their comments.


Here’s how to do it:

  1. Head to your Member’s Page

  2. Search the member you want to make a writer

  3. Click on the member’s profile

  4. Click the 3 dot icon on the Follow button

  5. Select Set as Writer


Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska