Organize Your Blog With Categories

Categories are a great way to keep your posts organized. They also help visitors explore more content that interests them.Every time you write a post, you can add it up to 3 different categories. Those categories will then appear in your blog’s navigation menu, so choose categories that you normally post about and also serve as the main topics of your blog, e.g., Food, Fashion, Travel, etc.


Each category of your blog has its own page that’s fully customizable. Add a catchy title, a brief description and a beautiful image to the category page header.


Here’s a tip:

For easy navigation, it’s best to keep your category names short – 1 to 2 word titles. And for a clean look on your blog’s navigation menu, we recommend max 7 categories.


Here’s how to manage your categories:

  1. Go back to the Wix Editor

  2. Head to Settings > Categories

  3. Choose the category you want to customize

  4. Click the 3 dots

  5. Click Edit


Posední zprávy
Archiv
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

Platformu Jihlava vzdělává kulturou podporuje statutární město Jihlava.
Aktivity platformy jsou také naplňovány skrze projekt Město, jako prostor pro kreativní učení, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska