Svět je velký orchestr - pilotní program Jihlava vzdělává kulturou

Program seznámil žáky s významnou osobností města, s tehdejší Jihlavou, s jejími obyvateli či památkami. Program soustředil zájem dětí k minulosti, k návštěvám místních kulturních institucí i ke kulturnímu bohatství regionu. V návaznosti na příběh malého Gustava Mahlera bylo v programu akcentováno vlastní uvědomění dětí ve smyslu „kdo jsem, kde jsem, co jsem dokázal a chci dosáhnout, co mě baví, co mě ovlivňuje, v čem jsem dobrý“. Program nabídl zážitkovou pedagogiku využívající prvky interaktivity, hry na hudební nástroje a tím i auditivní a taktilní prožitky či vyjádření sebe sama přes výtvarnou činnost. Děti byly aktivně zapojeny do světa velkého orchestru, samy si vytvořily hudební nástroje či se stylizovaly do role dirigenta.
Realizátor: Dům Gustava Mahlera
Pilotní škola: ZŠ SCIO Jihlava

Škola ve videu: ZŠ Nad plovárnou