Tři v jednom /3 v 1/ - pilotní program Jihlava vzdělává kulturou

Vzdělávací program, který spojil tři kulturní instituce a společné téma regionálního charakteru – Jan Zahradníček, básník v době totality. Během jednoho vyučovacího dne studenti navštívili knihovnu, muzeum a divadlo, kde se zabývali tématem z jiného úhlu. Učili se ověřit správnost textů, orientovat se v knihovním systému a signaturách a rozlišovat různé literární žánry, seznamovali se s formální podobou citací v odborném textu. Doplnili si historický kontext formou badatelského zpracování dokumentů a dobových propagačních materiálů, vyzkoušeli si autentické podmínky samizdatu. V divadelní dílně studenti zúročili získané informace a vytvořili dramatické etudy, které je na pozadí básníkova osudu vedli k vyjádření vlastního postoje k tématům jako je jinakost, vnitřní síla, svoboda, vztah k rodině a k rodnému místu.
Realizátor: Městská knihovna Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava / Horácké divadlo Jihlava
Pilotní škola: ZŠ Seifertova

Škola ve videu: Gymnázium Jihlava